De Borduurshop BV, gevestigd aan Nijreesdwarsweg 1B 7609 pc Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ons website-adres is:

https://bedrukken-borduren.nl.

Contactgegevens:

De Borduurshop BV / Deborduurshop.nl

Virulyweg 29D 7602

RG Almelo

Tel. +31(0)0546 657 760

K.v.K. 56809743

Vestigingsr. 000026321734

Fiscaalnr. 852312386

 

Functionaris gegevensbescherming is R. Lubach, te bereiken via beheer@deborduurshop.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

De Borduurshop BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden enkel door ons bewaard voor de doeleinden waarvoor wij ze van u hebben ontvangen, voor boekhoudkundige en belastingtechnische doeleinden en voor evt. toekomstige opdrachten. Bijvoorbeeld een gepunchte versie van uw logo (omgezet naar borduurbaarbestand) bewaren wij zodat u geen nieuwe kosten maakt voor het punchen van hetzelfde logo voor nieuwe opdrachten.

Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij (kunnen en/of zouden kunnen) verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • K.v.k. gegevens
 • Btw. nummer
 • IP-adres (wanneer wij per chat contact hebben gehad)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op één van onze websites, of ERP pagina’s aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens (gedeeld met pakket/post bezorgings bedrijft)
 • Gegevens over activiteiten op onze website (D.m.v. Google analytics)
 • Internetbrowser en apparaat type (Indien wij per chat contact hebben gehad en/of Google analytics)  

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via beheer@deborduurshop.nl, indien u dit wenst dan verwijderen wij deze informatie. Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Neemt u contact met ons op via Whatsapp of Facebook (/messenger) houdt u er dan rekening mee dat zij een eigen privacy en avg beleid hanteren. Wij ontvangen de gegevens zoals u ze via deze mediums aan ons verstrekt. In het geval van whatsapp is dit o.a. uw telefoonnummer en vaak uw naam. Deze gegevens bewaren wij voor bovengenoemde doeleinden. Wij zullen u niet benaderen via deze mediums, anders dan voor hetgeen u contact met ons heeft opgenomen. Indien u dit wenst kunt u in de meeste gevallen en met name in het geval van whatsapp, zelf berichten verwijderen. Media Als u upload, moet u voorkomen dat u afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. (dit gebeurd met name bij foto’s gemaakt met een telefoon) Het is namelijk mogelijk uw locatiegegevens in te zien.

Onze medewerkers worden geacht en hebben getekend om respectvol, voorzichtig en volgens de geldende AVG regelementen met gevoelige informatie om te gaan. U kunt dergelijke gegevens echter eenvoudig verwijderen. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken • De Borduurshop BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: • Het afhandelen van uw betaling • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • De Borduurshop BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

De Borduurshop BV neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. (bedoeld worden besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Borduurshop BV) tussen zit.) De Borduurshop BV gebruikt de volgende computerprogramma’s en/of -systemen: Cloud gebaseerde ERP, CRM, CMS, G-Mail en , opslag. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Borduurshop BV bewaart

 • Persoonsgegevens ivm boekhoudkundige en belastingtechnische redenenen tot 10 jaar.
 • Personalia en adres, in de cloud in uw persoonlijke map en in onze mail account, vanwege eventuele toekomstige opdrachten, tot het moment waarop u ons kenbaar maakt dat wij deze niet langer dienen te bewaren.
 • IP, web, analytics, whatsapp gegevens, om uw bezoek aan onze site(s), chat en app, te verbeteren en contactmomenten te vereenvoudigen en te versnellen, 6 tot 12 maanden. Delen van persoonsgegevens met derden De Borduurshop BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken De Borduurshop BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Borduurshop BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we in sommige gevallen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte aan ons bedrijf en onze diensten gerelateerde content en/of advertenties kunnen aanbieden. Bij uw (eerste) bezoek aan onze website(s) wordt u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Wij plaatsen cookies om uw gebruikersgemak te vergroten. Zodat u bijvoorbeeld niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien u een account heeft voor de site of op ons ERP systeem, en u logt in, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u de browser sluit. Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u "Herinner mij" selecteert, wordt uw login 2 weken bewaard. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd. Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u heeft bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

U kunt zich ook afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden in sommige gevallen ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Borduurshop BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken (m.u.z. van borduurbestanden welke wij enkel kunnen vermelden) in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar beheer@deborduurshop.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart en schrijf op de kopie de datum en het doel waarvoor deze kopie dient. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Indien u niet binnen deze termijn een reactie heeft ontvangen, verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen, daar uw mail dan waarschijnlijk in een spamfilter is gekomen en wij dit niet hebben gemerkt/gezien. De Borduurshop BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

De Borduurshop BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via beheer@deborduurshop.nl

 

 • Dieser DSGVO-Konformität wurde in niederländischer Sprache erstellt. Der niederländische Text ist ausließlich verbindlich.
 • Cette conformité GDPR a été préparée en néerlandais. Le texte néerlandais sera exclusivement obligatoire.
 • This GDPR compliance has been prepared in the Dutch language. The Dutch text will be binding exclusively.